Innovato-R – Mindenki újító

Az Innovato-R – Mindenki újító című projekt megvalósítása 2018. április 4-én kezdődött és 2020. december 4-én zárul. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. márciusában csatlakozott a projekthez.

Célkitűzés és tevékenységek

Az URBACT lényege a városfejlesztés integrált megközelítése, mely magába foglalja az urbanizációs kihívások társadalmi, gazdasági és környezeti dimenzióit.

Az URBACT lehetővé teszi, hogy a városok közös munkával, együtt alakítsanak ki integrált megoldásokat a helyi problémákra. Az URBACT hálózataiban a városok megosztják tapasztalataikat és tanulnak egymástól, leszűrik a tanulságokat és átadják a jó gyakorlatokat a városfejlesztési politikájuk fejlesztése érdekében.

Az Innovato-R egy tudástranszfer hálózatot foglal magába, melynek keretében a résztvevő városok mindegyike egy 2015-ös torinói példa alapján, újszerű módon vonja be a városi munkatársakat olyan innovációs projektek előterjesztésébe, amelyek javíthatják a város közigazgatási teljesítményét az erőforrások és a kapacitás jobb felhasználása révén. Az Innovato-R célja a munkavállalókat ösztönzése arra, hogy potenciális újítóként lássák magukat.

Az Innovato-R ötlete nagyon egyszerű: azokhoz az emberekhez fordulunk, akik a legjobban ismerik az adminisztratív szerkezetet belülről, és ösztönözzük őket arra, hogy olyan ötletekkel álljanak elő, amelyek forrás nélkül megvalósíthatók, és segíthetik a várost abban, hogy a folyamatok javuljanak, ezáltal növeljék az önkormányzat működésének hatékonyságát. A transzferhálózat célja, hogy Torinó példája alapján mind a hat partnerváros megoldást találjon saját problémájára a közalkalmazotti szféra aktív részvételével.

Veszprém városa az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerését megelőző felkészülési időszak során azzal a problémával szembesült, hogy a lakosság jelentős része nem használja ki a kulturális területen megmutatkozó meglehetősen változatos és nagy számú programkínálatot, vagyis a közönségfejlesztés területén nagyobb kapacitásokat kell mozgósítanunk.

Az Innovato-R projekt egy adatgyűjtési folyamattal indul: a szakértői munkacsoport segítségével  elkészítünk egy online kérdőívet, melyet mintegy 1800 közszférában dolgozó alkalmazotthoz juttatunk el lehetőséget biztosítva arra, hogy mindenki kifejezze véleményét, és innovatív megoldásokat javasoljon a közönségfejlesztés problémakörét illetően.

Célunk a megoldást jelentő jó gyakorlat/ok megtalálása, valamint tesztelése egy próbaprojekt keretében.

A munkacsoport feladata a mérés módszereinek kialakításán túl a mérési folyamat hatékonyságának ellenőrzése.

A projektben több fókuszcsoport megbeszélést tartunk, melyek során a célcsoportot (alkalmazottakat) bevonjuk a felmérés eredményének kiértékelésébe, megvitatjuk az összegyűjtött ötletek megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. Amennyiben sikerül egy valóban hatékony jó gyakorlatot találnunk a projekt során, a javaslattevőt elismerésben részesítjük és teszteljük az ötlet hatékonyságát, valamint átültetjük a gyakorlatba.

A projekt időtartama: 32 hónap

Megvalósítási időszak: 2018. április 4. – 2020. december 4.

Összköltségvetés: 440.741 € támogatás és a projektpartnerek 133.788 € önrésze

A projekt megvalósulásának helyszínei:

Kolozsvár,  Metropole Du Grand Paris, Murcia, Porto, Rotterdam, Torinó, Veszprém

Vezető partner: Torinó

Scroll to Top